Jubilats per Mallorca

Jubilats per Mallorca és una associació que pretén ofrir als jubilats i assimilables, propostes i àmbits de feina voluntària en defensa de la llengua, de la cultura, del territori i també en favor del reconeixement ple de la nostra dignitat i dels nostres drets socials, culturals, econòmics i de tota casta. Per posar-se en contacte amb nosaltres cal enviar un e-mail a jubilatsxmca@gmail.com

Energia nuclear i alternatives energètiques

jubilats | 16 Abril, 2011 13:47

La Junta Directiva de Jubilats per Mallorca expressa la seva indignació davant la desinformació que sobre una qüestió tan greu com l’accident nuclear del Japó s’està perpetrant. Se´ns vol fer creure que ara no és hora de parlar de l’energia nuclear, com si quan un tus perquè fuma no fos hora de parlar de la conveniència de deixar el tabac. Ens deien que no era tan gros com Txernobyl. Ara se´ns diu que, tot i l’alarma de nivell set, com a Txernobyl, la gravetat de l’accident del Japó és d’un 10 per cent de la d’Ucraïna i resulta que la contaminació de Txernobyl no arribà gaire més lluny de 4.000 quilòmetres i la del Japó ja ha arribat a Mallorca, que deu ser a 20.000 quilòmetres; què pensen, que som beneits? La OMS diu que, fora del radi de 40 quilòmetres evacuats, el perill per la salut és poc, a qui volen enganar? A més, dins els 40 Km de radi (el doble de la superfícies de les illes Balears) han fet partir tothom, i a 41 km ja és poc el perill? Ja ho sabem que la majoria no se moren de cop, que el mal va covant, però també sabem que a Mallorca encara hi ha cesi de Txernobyl i que els casos de càncer s’han multiplicat aquests darrers anys, encara que se curin més que abans. Hi ara s’hi sumarà la pesta que arribi de Fukushima. Emplaçam els partits polítics que es posicionin sobre l’energia nuclear ja, de manera clara i entenedora, perquè la gent pugui sebre a qui vol votar, perquè això de la contaminació nuclear no és cosa de posicionaments ideològics, ni de dretes ni d’esquerres, és cosa de supervivència de l’espècie humana tal com la coneixem. Molt més si tenim en compte que pocs dies abans de l’esmentat accident del Japó hi havia un expresident d’Espanya, contractat ara per l’empresa elèctrica ENDESA, que ens posava el Japó com exemple de la conveniència i la seguretat de les centrals nuclears. Dia 2 de maig a Palma, a Can Alcover (carrer de Sant Alonso 24), hem organitzat una conferència de la sra. Margalida Ramis, del GOB, amb el tema “Energia nuclear i alternatives energètiques”. En acabar la conferència i abans de passar la paraula al públic assistent hi haurà una fila zero des d’on representants de diversos partits polítics podran fer una intervenció de 3 o 4 minuts cadascú per posicionar-se al respecte.

Guió de CONVERSES i oferiment , de franc, de còpies en dvd

jubilats | 15 Abril, 2011 22:06

Des de Jubilats per Mallorca vos oferim, de franc, un dvd de l'enregistrament CONVERSES, del qual en penjam el guió a la part de text ampliat. L’objectiu principal d’aquest assaig audiovisual és el de ser un al·legat a favor del manteniment de la llengua pròpia de Mallorca (el català), com a eina d’integració de tots els qui hi vivim, dels qui ja hi eren i dels qui han arribat fa poc. Per aconseguir aquest objectiu principal intenta evidenciar el conflicte tot subratllant que, sovint, és fruit de prejudicis i contradiccions fàcilment superables amb una bona informació. Si vos interessa podeu enviar un correu a jubiltsxmca@gmail.com i el vos farem arribar. (Segueix)

Polítics contra la llengua dels mallorquins

jubilats | 12 Abril, 2011 14:23

Comunicat de la Junta directiva de Jubilats per Mallorca La junta directiva de l’associació Jubilats per Mallorca manifesta la seva indignació davant els nous atacs contra la llengua pròpia d´aquesta illa que promouen diversos partits polítics i diversos col·lectius. La nostra indignació es converteix en “estupefacció” quan llegim que diuen oposar-se a allò que ells anomenen imposició del català, quan l´única llengua imposada a tota la població de Mallorca (i a la de tot l´estat espanyol) és el castellà, que ve imposat per l´article 3 de la Constitució vigent, i imposat a tothom independentment de sa nacionalitat, de la feina que faci i del grau d´excel•lència que tengui en l'exercici de la seva professió. Però sembla que el poc reconeixement que la nostra llengua ha aconseguit recobrar, només en alguns àmbits de la vida pública, molesta una gent que, segons demostren, voldrien veure desaparèixer el mallorquí del mapa. El català que parlam en aquesta illa és tan propi de Mallorca que la gent fa segles que li diu mallorquí. Des de fa una cinquantena d´anys s´ha anat aveïnant entre nosaltres un grup lingüístic castellanoparlant de moltes de persones i, des de fa més d'una vintena d´anys, uns grups lingüístics germanòfon i anglòfon, i aquests darrers anys, molts de grups lingüístics de tota casta d´idiomes; no són però aquests nouvinguts els qui amenacen la nostra llengua, són els tres segles de persecució lingüística que duim a l’esquena i els efectes que això ha anat provocant, però seria propi de gent indigna consentir que el mallorquí fos considerat, a Mallorca mateix, per davall qualsevol altra de les llengües que s´hi conversen, la llengua d’integració i de convivència entre els diversos grups lingüístics ha de ser la llengua de l’única comunitat lingüística històricament establerta en aquest territori Els “Jubilats per Mallorca” reclamam el nostre dret a exigir esser entesos quan conversam en mallorquí a Mallorca a qualsevol establiment públic, tan si és de caràcter oficial com si és privat. Consideram colonialista i etnocida la situació que patim actualment, que hi hagi una altra llengua els parlants de la qual tenguin dret a exigir esser entesos quan la parlen, al seu lloc d´origen i a Mallorca, mentre els parlants de la llengua pròpia de Mallorca ni aquí i tot tenim tal dret. Denunciam allò que entenem que és mala voluntat d´aquells que fan el discurs que les llengües són de les persones i no dels territoris i que per tant no importa que ningú aprengui el mallorquí pel fet de viure a Mallorca, però no el completen defensant que, per tant, tampoc no hagi de ser obligatori que aprenguin el castellà, ni defensen els drets dels àrabs, dels xinesos, dels senegalesos, dels romanesos, dels guaranís, etc., a ser escolaritzats en les seves respectives llengües. I ho fan així perquè no és cert que defensin els drets de les persones, defensen els seus privilegis, uns, la seva opció d´haver renegat a transmetre la pròpia llengua, uns altres, i la seva voluntat de continuar intentant el genocidi cultural del poble mallorquí, els polítics que els fan costat. Consideram que la majoria dels nouvinguts fan costat a allò que és de justícia i que, per tant, entenen la nostra reivindicació, i consideram un insult que hi hagi gent, nouvinguda o ben d'aquí, que ens té per tan poca cosa que, vivint a Mallorca, no vulguin fer l´esforç d´aprendre a entendre la nostra llengua. Palma, abril de 2011

MANIFEST DE LA REAL - RESOLUCIÓ DEL SEGON CONGRÉS DE JUBILATS PER MALLORCA

jubilats | 22 Abril, 2010 14:39

MANIFEST DE LA REAL RESOLUCIÓ DEL SEGON CONGRÉS DE JUBILATS PER MALLORCA L’assemblea del segon congrés de Jubilats per Mallorca, reunida al monestir de La Real el dimarts dia 20 d’abril de 2010, expressa el seu esglai i la seva discrepància davant l’allau d’informacions, comentaris i criteris que proposen un ajornament de les edats de jubilació i que posen en dubte la viabilitat del sistema de pensions públiques. Són antics els anuncis que les pensions no aguantarien i que calia fer assegurances privades de pensions, però mentre la Seguretat Social ha anat millorant de salut i finançant, en part, alguns dèficits dels comptes de l’estat, allò que ha estat a punt de fer fallida ha estat el sistema bancari privat el qual ha hagut de ser estalonat amb garanties i amb intervencions públiques. Si quan les pensions suposaven poc més del 3 per cent del PIB i deien que en passar del 6 per cent ja no serien viables, ara que ja passen del 8 per cent i diuen que no seran viables en arribar al 15, per què els hem de creure? Parlen del futur envelliment de la població quan a les escoles hi ha més al•lots que mai i n’han de fer de noves a la carrera. Per què aquestes mesures? Diuen que és perquè augmenta la mitjana de vida -i fan els càlculs com si tot aquest augment fos perquè la gent mor més vella sense tenir en compte que, afortunadament, no hi ha tanta de gent que mori d’infant o de jove- i ho diuen quan ja han reconegut públicament, (això sí, sense repetir-ho gaire), que les generacions que han anat naixent els darrers anys i les que vagin naixent a partir d’ara tendran una esperança de vida inferior a la dels seus pares, a conseqüència de les condicions ambientals i d’altres. Què volen? Desmantellar els sistemes de benestar social? Minvar els drets dels treballadors? No han hagut d’intervenir ja per salvar un sistema que diu basar-se en la no-intervenció? No ha hagut de ser ja la cosa pública que salvàs l’esclat d’allò privat? Cal millorar, certament, la gestió dels recursos públics i evitar-ne tots els abusos, però això no es fa privatitzant les empreses públiques que tenen beneficis ni subvencionant empreses privades que tenen consells d’administració els membres dels quals s’autoadjudiquen pagues escandalosament multimilionàries. Els mateixos organismes i les mateixes persones que ens han duit a l’actual crisi econòmica, no podran fer-nos creure que de la crisi n’hem de sortir jubilant-nos més vells, cobrant més poc i tornant-los a confiar els nostres doblers per garantir-nos les jubilacions. Encoratjam la gent a defensar els drets socials i laborals que són propietat del poble que els ha conquerit amb molt d’esforç, si fos lícit desposseir-nos d’allò que és nostre, també seria lícit desposseir els propietaris dels mitjans de producció. Monestir de La Real, 20 d’abril de 2010

JUBILACIONS

jubilats | 15 Febrer, 2010 16:20

JUBILACIONS Davant l’allau d’informacions, comentaris i criteris que proposen un ajornament de les edats de jubilació i que posen en dubte la viabilitat del sistema de pensions, l’associació “Jubilats per Mallorca” vol expressar el seu esglai i la seva discrepància, tot denunciant-ne la manipulació de la realitat que fan i els interessos espuris que emmascaren. Són antics els anuncis que les pensions no aguantarien i que calia fer assegurances privades de pensions, però mentre la Seguretat Social ha anat millorant de salut i finançant, en part, alguns dèficits dels comptes de l’estat, allò que ha estat a punt de fer fallida ha estat el sistema bancari privat el qual ha hagut de ser estalonat amb garanties i amb intervencions públiques. I volen fer- nos creure ara les mateixes mentides? Si quan les pensions suposaven poc més del 3 per cent del PIB i deien que en passar del 6 per cent ja no serien viables, ara que ja passen del 8 per cent i diuen que no seran viables en arribar al 15, per què els hem de creure? Parlen del futur envelliment de la població quan a les escoles hi ha més al•lots que mai i n’han de fer de noves a la carrera. Per què aquestes mesures? Diuen que és perquè augmenta la mitjana de vida -i fan els càlculs com si tot aquest augment fos perquè la gent mor més vella sense tenir en compte que, afortunadament, no hi ha tanta de gent que mori d’infant o de jove- i ho diuen quan ja han comès el “lapsus” de reconèixer públicament que les generacions que han anat naixent els darrers anys i les que vagin naixent a partir d’ara tendran una esperança de vida inferior a la dels seus pares, a conseqüència de les condicions ambientals i d’altres. Què volen? Desmantellar els sistemes de benestar social? Minvar els drets dels treballadors? Afavorir la concentració de capitals? No saben ja que la globalització ultraliberal és fàbrica de misèria? No han hagut d’intervenir ja per salvar un sistema que diu basar-se en la no-intervenció? No ha hagut de ser ja la cosa pública que salvàs l’esclat d’allò privat? Cal millorar, certament, la gestió dels recursos públics i evitar-ne tots els abusos, però això no es fa privatitzant les empreses públiques que tenen beneficis ni subvencionant empreses privades que tenen consells d’administració els membres dels quals s’autoadjudiquen pagues escandalosament multimilionàries. Els mateixos organismes i les mateixes persones que ens han duit a l’actual crisi econòmica, hagin quebrat o no les seves empreses, que s’han forrat i que tenen ben demostrat que si no són uns lladres és perquè són uns inútils (o viceversa), ara volen fer-nos creure que de la crisi n’hem de sortir jubilant-nos més vells, cobrant més poc i tornant-los a confiar els nostres doblers per garantir-nos les jubilacions. És de suposar que pensen que entre el que hem exposat i facilitant, encara més, engegar gent de la feina, faran abaixar l’atur. Deu ser per aquesta manera tan rara de pensar que ens han duit aquí on som. Si els tornàssim a creure mereixeríem garrot. L’associació cultural “Jubilats per Mallorca” es proposa organitzar en els propers mesos diversos actes públics per aprofundir en aquesta qüestió. Mallorca, febrer del 2010.
«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb